Haven, Voorne-putten en Goeree-Overflakkee

Bereikbaarheid is een apart issue in het gebied haven, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Het gaat in dit gebied om meer dan 200.000 inwoners en er werken er ruim 70.000. Allemaal zijn ze afhankelijk van de verbinding met de A15. En de A15 is alleen bereikbaar via bruggen en tunnels. Dat brengt in de spits nog wel eens vertragingen met zich mee.

Goede bereikbaarheid is niet alleen belangrijk voor de bewoners, werkgevers en werknemers. We hebben het hier over een internationale haven en dus is bereikbaarheid van economisch belang zowel voor Rotterdam als voor Nederland als geheel.

Om te zorgen dat de bereikbaarheid zo optimaal mogelijk wordt, werkt een team van gemeenten, Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs en De Verkeersonderneming nauw samen. Activiteiten zijn gericht op onder andere:

  • inwoners van Voorne – Putten kennis laten maken met de alternatieven voor de auto in de spits,
  • samenwerking en dialoog met werkgevers in de haven en op Voorne–Putten
  • samenwerking met de toeristische sector op Goeree–Overflakkee.

Het Filedier houdt de activiteiten en bijeenkomsten in de gaten en meldt er over.

pdf-16Download de PDF: Haven-Voorne-Putten-en-Goeree-Overflakkee_okt2015.pdf