Drechtsteden en BAR-gemeenten

De wegen rondom Drechtsteden en de BAR-gemeenten ( Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) kunnen worden gezien als hardnekkige fileknelpunten. We hebben het dan over de A16, A15 en A29. De komende jaren wordt een groot aantal projecten gerealiseerd: het gaat dan om de aansluiting A16/N3 en de A15/N3. Ook wordt ter hoogte van Papendrecht het project quick wins gestart. Rijkswaterstaat heeft daarnaast de N3 in haar planning staan voor groot onderhoud. Samen met werkgevers en werknemers gaat De Verkeersonderneming het gesprek aan om maatregelen te bedenken en uit te voeren om het gebied ook de komende jaren zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

pdf-16Download de PDF: Drechtsteden-en-BAR-gemeenten_okt2015.pdf