Voorwaarden & Privacy

Wat zijn de voorwaarden om aan deze actie te kunnen meedoen?

De belangrijkste voorwaarden zijn als volgt:

  • Werkzaam bij een werkgever gevestigd in Rotterdam, Voorne Putten, Drechtsteden of de BAR gemeenten
  • Nu minimaal drie dagen per week met de auto reizend in het woon-werkverkeer.
  • Uw werkgever moet enthousiast zijn en bereid het project te faciliteren (communicatie/werving deelnemers, controle, en na het project indien mogelijk bereid zijn het ov (deels) te blijven vergoeden voor bij enthousiaste deelnemer).

Deelnamevoorwaarden ov-probeerpas

(versie 190326.001)

De doelstelling van de ov Probeerpas is te bezien welke stimulerings- maatregelen er mogelijk zijn om mensen meer gebruik te laten maken van het openbaar vervoer. DE MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag) werkt daartoe samen met werkgevers en geïnteresseerde werknemers. Bij deelname aan dit ov project zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

A. U reist normaal gesproken gedurende minimaal drie dagen per week met de auto naar het werk.

B. U geeft door aanmelding in dit project aan hoeveel dagen per week u gebruik zal gaan maken van het openbaar vervoer voor uitsluitend uw woon-werkverkeer.

C. U ontvangt voor het aantal dagen dat u van het openbaar vervoer gebruik gaat maken, een door De Metropoolregio Rotterdam Den Haag ter beschikking te stellen ov-chipkaart. De ov-chipkaart is door Metropoolregio Rotterdam Den Haag reeds voorzien van een toereikend saldo. Aanvulling van dit saldo door u is nooit nodig.

D. De ov-chipkaart en het daarop geplaatste saldo blijft te allen tijde eigendom van Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Wij gaan nooit over tot restitutie van saldo als u zelf saldo op de kaart heeft gezet.

E. Uw kaart is persoonsgebonden en vertegenwoordigt een substantiële waarde. U meldt diefstal of verlies van de kaart direct bij de klantenservice (088 – 934 34 01)

F. Met het door De Metropoolregio Rotterdam Den Haag aan u kosteloos ter beschikking stellen van een ov chipkaart met saldo, geeft u De Metropoolregio Rotterdam Den Haag expliciet toestemming om uw reisgedrag gedurende de actieperiode te monitoren. Daarbij garandeert De Metropoolregio Rotterdam Den Haag uw privacy: informatie over reisgedrag zal uitsluitend vastgelegd worden op het niveau van gebruikte ov stations, de data zal alleen gebruikt worden voor deze pilot en de data zal nooit ter beschikking gesteld worden aan derden.

G. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag behoudt zich het recht voor om alle kosten die buiten de afspraken/voorwaarden door de deelnemers gemaakt worden op de deelnemer teverhalen dan wel in rekening te brengen.

H. Het gebruik kunnen maken van de OV-fiets wordt, afhankelijk van de woon- werkreis, voor sommige deelnemers aan hun ov-chipkaart toegevoegd. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden die u na voorlegging separaat dient te accepteren.

I. Aan het einde van de pilot waarin u deelneemt, bent u verplicht de ov-chipkaart binnen 5 werkdagen retour te zenden aan De Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Hiervoor zal u, tegen het einde van pilot, een enveloppe met antwoordnummer ontvangen.

Privacyreglement van kaartaanbieder ‘Wij Mobiliteit’

A. MRDH heeft voor de levering van de ov-probeerkaart ‘Wij Mobiliteit’ ingeschakeld. Wij Mobiliteit verzamelt en beheert uw persoonsgegevens.

B. Wij Mobiliteit gaat met zorg om met uw persoonsgegevens en beschermt uw privacy conform de eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

C. Wij Mobiliteit verzamelt de gegevens die u invult in de vragenlijsten/enquêtes en de gegevens die worden verzameld doordat u de ov-chipkaart gebruikt. Uit deze gegevens tezamen halen wij de grote lijnen en leerervaringen. Deze grote lijnen en leerervaringen zullen wij met u delen.

D. Gegevens die herleidbaar zijn tot personen delen wij niet met derden. Rapportage van reis- en enquêtegegevens aan derden vindt geanonimiseerd plaats dat zij niet herleidbaar zijn tot personen.

E. U verstrekt Wij Mobiliteit expliciet het recht om persoonsgegevens aan Trans Link Systems, als verwerker van deze gegevens, te verstrekken, ten behoeve van de vervaardiging van een ov-chipkaart. De zakelijke ov-chipkaart is namelijk door Kaartaanbieder, op basis van een overeenkomst tussen Kaartaanbieder en Trans Link Systems, uitgegeven.

F. U verstrekt aan Wij Mobiliteit expliciet het recht om (1) reis- en gebruikstransacties (inclusief halte- en stations-informatie) en (2) service en verkooptransacties, gemaakt met een Kaart van Trans Link Systems als verwerker van deze gegevens te ontvangen.

G. U geeft Wij Mobiliteit die de Kaart voor u heeft aangevraagd het recht om uw reis- en gebruikstransacties (inclusief halte- en stations informatie) en service en verkooptransacties, gemaakt met een Kaart in te zien en te verwerken.

H. Het volledige privacyreglement van kaartaanbieder ‘Wij Mobiliteit’ kunt u hier vinden.