FAQ

De actie

Kosten

Als de deelnemer zich aan de voorwaarden van het pasgebruik houdt worden er geen kosten doorberekend. Bij misbruik kan de pas geblokkeerd worden en in uitzonderlijke gevallen kan onrechtmatig gebruik van het reissaldo leiden tot terugvordering van (een deel) van het reissaldo.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van de ov-actie is:
zorgen dat de reistijden op de belangrijkste herkomst- en bestemmingsrelaties in 2019-2020 met minstens 10% verbeteren ten opzichte van een situatie zonder Beter Benutten. Dit vertaalt zich voor deze actie in 500 spitsmijdingen.

Aanbod

Automobilisten kunnen via deze actie kosteloos een probeerpas krijgen, zodat zij het ov kunnen ervaren. Naast de pas met reistegoed krijgt de deelnemer een individueel reisadvies en is er een helpdesk beschikbaar. Na één maand de probeerpas gebruikt te hebben (totaal maximaal 2 keer 4 weken als de gebruiker enthousiast is) kijken we samen met de betrokken werkgever tijdens de 2e maand hoe we, binnen de beschikbare middelen en het mobiliteitsbeleid van de werkgever, ervoor kunnen zorgen dat de enthousiaste werknemers met het ov blijven reizen.

Looptijd

De totale actieperiode duurde, volgens de planning, tot 31 december 2017, maar is vanwege het grote succes voor onbepaalde tijd verlengd.
Een deelnemer kan maximaal 2 keer 4 weken met de ov-pas reizen als hij/zij na één maand de pas ook echt gebruikt heeft en enthousiast is. In de aanloop naar deelname wordt binnen een deelnemende organisatie ongeveer twee weken een wervingscampagne ingezet.

Deelname

Werknemers die werken bij een werkgever in MRDH-gebied en Drechtsteden en die nu minimaal drie dagen per week met de auto naar het werk reizen.

Over de ov-chipkaart en gebruik

Geldigheid

Met de OV-probeerpas kunt gebruik maken van alle treinen, (water)bussen, trams en metro ‘s, mits deze op uw woon-werkroute liggen. Het gebruik van internationale treinen met toeslag binnen Nederland is niet toegestaan.

Deelfietsen

Ov-fiets kan deel uitmaken van het aanbod afhankelijk van uw reisadvies. De overige fietsconcepten niet.

Persoonsgebonden ov-chipkaart

De OV-probeerpas meegeven aan een familielid of collega is niet toegestaan, de ov-chipkaart is alleen bedoeld voor de woon-werkreis van de individuele deelnemer en mag niet overgedragen worden.

Controle

De organisatie die binnen het project de passen uitgeeft heeft de mogelijkheid om achter de schermen te zien hoe er met de pas gereisd wordt. Dit is voor het project van belang om te zien of de pas gebruikt wordt maar geeft ook inzicht of de vooraf met de deelnemer vastgestelde route wordt gevolgd. Deelnemers aan de actie zijn vooraf akkoord gegaan met deze controle.

Bepaling reistegoed

Op basis van de door de deelnemer beschikbaar gestelde informatie wordt bepaald welk reistegoed op de OV-probeerpas wordt gezet, zoals de postcode van werk- en woonplaats en een voorkeur voor een opstap station of bus- tramhalte. Op basis hiervan wordt een reisadvies gemaakt wat de basis is voor het reissaldo.

Verlies OV-probeerpas

Bij verlies van een OV-probeerpas kun je bellen of mailen met onze servicedesk. Zij blokkeren dan de kaart en zorgen dat je een nieuwe krijgt met het saldo wat je nog op je verloren kaart had staan. De servicedesk is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur via de volgende kanalen te bereiken:
E-mail: servicedesk@wijmobiel.nl
Telefoon: 088 9343401

Inleveren na afloop

U wordt gevraagd de ov-chipkaart na de actie aan ons te retourneren. U ontvangt van WijMobiel een e-mail met daarin een Antwoordnummer waarnaar u de ov-chipkaart kunt retourneren.

Naamloze ov-chipkaart

De pas kan sneller aangemaakt en beschikbaar gesteld worden aan de deelnemer als deze naamloos is. Bij een persoonlijke ov-chipkaart moet een pasfoto en andere gegevens toegevoegd worden die de productietijd fors laten toenemen.

Tussentijds stoppen

Indien u besluit om na een maand met de actie te stoppen wordt u gevraagd de pas aan ons te retourneren en het overgebleven saldo zal terugvloeien naar het projectbudget.

Zelf upgraden

De beschikbaar gestelde ov chipkaart is geldig in de 2e klasse, u kunt zelf extra saldo laden op de kaart. Let wel; restitutie naar u als deelnemer is niet mogelijk. U bent het geld dat op de kaart wordt gestort en niet gebruikt dus “kwijt’. Daarom raden wij u dit niet aan. Ook wanneer u na de periode van 2 x 4 weken de kaart nog in gebruik heeft en hier zelf saldo op heeft geladen, bent u uw niet verbruikte saldo “kwijt”.

Handige Apps

Er zijn vele handige Apps met reisinformatie beschikbaar, hierbij een selectie: 

 • NS Reisplanner Xtra, 
 • 9292, 
 • OVinfo, 
 • RET Real Time,
 • QBuzz 
 • Moovel.

Overdraagbaarheid

De ov-chipkaart is alleen voor eigen gebruik en mag nooit worden overgedragen aan anderen. Dus ook niet aan kinderen en huisdieren.

’s Avonds en in het weekend reizen

U kunt met de pas ’s avonds en in het weekend reizen maar het mag niet binnen de voorwaarden van deze actie, behalve als het reismotief is dat u dan moet reizen om te werken. De pas is bedoeld voor het reizen in het woon-werkverkeer niet voor recreatief gebruik.

Overschrijding saldo

Doordat er monitoring achter de schermen plaatsvindt zal het in de meest gevallen tijdig gesignaleerd worden als het reissaldo op dreigt te raken. De helpdesk zal dan contact met u opnemen om e.e.a. te bespreken en op te lossen. Als er geen reissaldo op de pas staat bent u niet meer in staat om in en uit te checken. Als u dan toch reist bent u zwart aan het reizen en is er grote kans dat u een boete krijgt. Deze boete is voor rekening van de deelnemer.

Vergeten in- of uit te checken

Vergeten uit te checken kost je helaas je instaptarief. Bij de bus, tram of metro is dat 4 euro maar bij de trein is dat 20 euro. Dit gaat van je reistegoed af. Het is dus belangrijk niet vergeten uit te checken.

Extra services op de OV-probeerpas

U kunt zelf geen extra services op de kaart zetten. Dit kan alleen door WijMobiel worden gedaan.

Gewone fiets mee?

Nee, dat is niet mogelijk. De kosten voor het meenemen van een fiets zitten niet op de ov chipkaart. In de meeste treinen mag tijdens de spits ook geen fiets worden meegenomen (behalve een vouwfiets).

Eigen OV-chipkaart

Voor deze probeeractie worden speciale ov-chipkaarten uitgegeven die passen in het concept van het project. Er kan dan ook geen saldo worden gezet op eigen ov-chipkaarten.

Over de privacy

In de voorwaarden staat dat ik vanuit het project benaderd kan worden via mail en Social Media. Kan ik dat, als ik dat niet wil, laten blokkeren?

Social media zal ingezet worden voor gerichte advertenties. Gebruik je bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn, dan kan het zo zijn dat je een advertentie van ons te zien krijgt. Voor meer uitleg over deze advertising (en het aanpassen van je voorkeuren) verwijzen wij naar https://www.facebook.com/ads/preferences en https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/65454/advertentievoorkeuren-beheren?lang=nl

Hoe wordt ervoor gezorgd dat mijn privacy voldoende bewaakt wordt?

Zowel de pasproducent/helpdeskbeheerder als ook het communicatiebureau voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft. Dit betekent dat de verzamelde data alleen wordt gebruikt voor project doeleinden, monitoring en om contact met u te kunnen leggen. Bij aanmelding wordt bij de voorwaarden voor deelnemen duidelijk aangegeven wat er met de data wordt gedaan. U dient hiervoor vooraf toestemming te geven door akkoord te gaan met de voorwaarden.

Wat wordt er gedaan met de gegevens die over mij, als deelnemer aan de actie, worden verzameld?

Inzake pasproductie/uitgifte en helpdesk: we hebben enkele gegevens van je nodig voor het verzenden van de kaart en om contact met je op te kunnen nemen. Deze gegevens worden veilig bewaard en worden niet doorgegeven aan andere partijen. Als het project is geëindigd worden alle gegevens verwijderd. Inzake communicatie met de deelnemers: deze zullen enkel gebruikt worden voor gepersonaliseerde e-mails rondom de communicatiecampagne.

Waarom moet ik vooraf en tijdens de actie enquêtes invullen?

Dat is van belang om de mate van succes van de actie te kunnen bepalen. Het levert tevens waardevolle informatie op voor toekomstige projecten. De informatie wordt geanonimiseerd dus uw privacy wordt hierbij beschermd. Bij het publiceren van de effecten en uitkomsten zullen geen privégegevens getoond of gedeeld worden.

Over het aanmelden

Werkloos

Wanneer u geen werkgever heeft kunt u sowieso niet deelnemen aan deze actie. De actie richt zich op het verminderen van de filedruk binnen met name de spitsperiode. De focus ligt daarom op forenzen die tussen woon-en werkplek reizen. Die bereiken we in samenwerking met de werkgevers. Als u geen werkgever heeft kunt u dus ook niet deelnemen.

Reisadvies

Tijdens de aanmelding kunt u zelf enkele voorkeuren invullen als u dit zelf al heeft opgezocht of u ontvangt u van ons een reisadvies. Deze input is een belangrijke basis voor het bepalen van uw reissaldo.

Invloed op reisadvies

In het aanmeldingsformulier kunt u enkele voorkeuren voor een opstapstation aangeven wat naast het reisadvies de basis is voor uw reissaldo. Hiermee is er bij de start voldoende zekerheid dat het reissaldo ook zal aansluiten bij uw wensen. Mocht in de praktijk dit anders uitpakken dan kan contact gezocht worden met de Helpdesk die in overleg met u een oplossing zal zoeken.

Individuele aanmelding

U kunt wel uw interesse aan de actie kenbaar maken, maar uw werkgever dient altijd akkoord te gaan met deelname aan de actie.

ZZP-ers

Bereikbaar Haaglanden richt zich op de werknemers van werkgevers in Haaglanden/Rijnland. ZZP-ers voldoen niet aan deze eis. De meeste ZZP-ers hebben geen vast reispatroon of route, waardoor zij niet structureel het OV zullen gebruiken. Aangezien er geen sprake van loonbelasting is, is de vrijstelling niet van toepassing. Hoe de belastingdienst tegen het saldo dat op de pas gezet wordt zal aankijken is derhalve niet duidelijk.

Betrokkenheid werkgever

We vragen vooraf aan de werkgever of deze wil deelnemen aan de ov-actie. De werkgever helpt dan mee om intern deelnemers te werven, eventuele checks uit voeren en, tegen het eind van het project, mee te helpen de enthousiaste werknemers te faciliteren om ook na de actie het ov te kunnen blijven gebruiken.

Over wie betrokken is bij deze actie

Wie voert deze ov-actie uit?

De actie wordt uitgevoerd door De Verkeersonderneming onder verantwoordelijkheid van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Ter facilitering van het project zijn zowel een communicatiebureau (WeDigital) als ook een pasproducent/helpdesk aanbieder (WijMobiel) betrokken.

Wie verzorgt de uitgifte van de ov-chipkaarten?

Dat wordt verzorgd door WijMobiel/Mobiliteitsfabriek in opdracht van De Verkeersonderneming. Deze organisatie is gemachtigd om ov-chipkaarten uit te geven en voldoet aan de privacy eisen die daarmee samenhangen.

Wie is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)?

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) is de samenwerking van 23 gemeenten. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De MRDH bestaat uit twee pijlers, de Vervoersautoriteit (Va) en het Economisch Vestigingsklimaat (EV). Kijk voor meer informatie op : www.mrdh.nl

Wie is De Verkeersonderneming?

De Verkeersonderneming is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. Er zijn vijf belangrijke redenen voor deze samenwerking:

 • Gezamenlijke aanpak van bereikbaarheidsvraagstukken.
 • Het versterken en optimaliseren van het (gebruik) van de infrastructuur in en om Rotterdam en het reduceren van de filedruk door een doelgerichte vraagbeïnvloeding.
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken: oplossingen die de samenwerkingspartijen afzonderlijk niet kunnen ontwikkelen en uitvoeren.
 • Samenwerking: publiek-publiek, publiek-privaat, privaat-privaat en publiek-privaat-people. Nieuwe oplossingen landen bij voorkeur in de markt (privaat) of bij een wegbeheerder (publiek).
 • Bijdragen aan een duurzame gedragsverandering.

Meer informatie kunt u vinden via www.verkeersonderneming.nl

Wie is WijMobiel?

WijMobiel is een onderdeel van Wij Mobiliteit BV. WijMobiel is een organisatie die diverse projecten voorziet van een BackOffice, klant contact center en IT diensten.

WijMobiel heeft veel ervaring in het aanvragen en uitgeven van kaarten en het implementeren van de daar bijhorende processen. Het team van WijMobiel heeft dit onder andere gedaan voor Rijkswaterstaat, Utrecht Bereikbaar, IJmond Bereikbaar, BRAMM en Maastricht Bereikbaar. Voor deze partijen hebben we ruim 60.000 mobiliteitskaarten uitgegeven.

Wie is WeDigital?

WeDigital is een communicatiebureau, dat voor deze campagne het concept “Probeer het eens” heeft bedacht en uitgevoerd. Voor meer informatie over WeDigital zie www.wedigital.nl

Vragen en klachten

Waar kan ik mijn vragen over de actie als werknemer/deelnemer kwijt?

Bij een speciaal voor deze actie ingerichte Helpdesk. Deze is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur via de volgende kanalen te bereiken:
E-mail: servicedesk@wijmobiel.nl
Telefoon: 088 9343401

Waar kan ik als werkgever mijn vragen over de actie kwijt?

Op de website www.verkeersonderneming.nl staat informatie voor werkgevers die interesse hebben in deze acties. Bij interesse kan contact opgenomen worden met De Verkeersonderneming via 088 7970 529 of per mail ov@verkeersonderneming.nl 

Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

U kunt uw klachten indienen bij de Servicedesk, Deze is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur via de volgende kanalen te bereiken:
E-mail: servicedesk@wijmobiel.nl
Telefoon: 088 9343401

Als er verstoringen zijn in het ov kan ik dan een claim neerleggen bij De Verkeersonderneming/Metropoolregio Rotterdam Den Haag?

Nee, dat is niet mogelijk. De betreffende vervoerders zijn verantwoordelijk voor het aanbieden en verzorgen van het vervoer en eventuele gevolgen door verstoringen. De Helpdesk kan u helpen aan de juiste contactgegevens.

Filedier gaat verder
als Ways2go

De afgelopen jaren hebben we een hoop
mooie acties voor werkgevers en
werknemers aangeboden. We denken dat
we jou nog beter kunnen informeren over
duurzame manieren van reizen of om je uit
te dagen op een andere manier te reizen.

Daarom gaan we verder als Ways2go en
helpen Nora, Otto, Daan en Emma je verder
om nieuwe reismanieren te ontdekken.
Want je reis van A naar B kan altijd beter,
slimmer en/of duurzamer.