Disclaimer

Als u zich toegang verschaft tot deze website en gebruik maakt van de daarop aangeboden informatie en functionaliteit, verklaart u zich akkoord met de onderstaande bepalingen.

Informatie op deze website

De op deze website getoonde informatie en functionaliteit wordt door De Verkeersonderneming met constante zorg en aandacht samengesteld. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website kan echter op elke moment en zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. De Verkeersonderneming kan een foutloos en ononderbroken functioneren van deze website niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Alle blogs/content op deze site dragen/draagt een Creative Commons licentie.

Aansprakelijkheid

De Verkeersonderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Hyperlinks en verwijzingen

Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden wordt niet door De Verkeersonderneming gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. De Verkeersonderneming aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites.